علل مهجوریت شرکت مختلط سهامی

:: علل مهجوریت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی نیز همانند شرکت سهامی مختلط غیر سهامی مهجور مانده و اشخاص رغبت چندانی به تشکیل این نوع شرکت از خود نشان نمی دهند.

این امر البته به دلایل مختلفی است که برخی ار انها مربوط به موانع موجود بر سر راه شرکای ضامن است و به همان دلایلی که اشخاص را از تشکیل شرکت تضامنی منع می کند از تشکیل این شرکت نیز باز داشته است و چون در بحث شرکت تضامنی بدان اشاره از تکرار ان خودداری میشود.برخی دلائل دیگر مربوط به شرکای سهامی است که در بخش مربوط به علل مهجوریت شرکت مختلط غیر سهامی توضیح داده شد و از تکرار ان خودداری می شود.ولی در خصوص دلایل مربوط به شرکای سهامی ذکر یک نکته مهم است که بدان اشاره می شود:یکی از دلائل اهمیت شرکت مختلط سهامی در گذشته این بود که تشکیل شرکت سهامی منوط به اجازه قبلی دولت بود.در صورتی که تشکیل شرکت مختلط سهامی احتیاج به اجازه قبلی نداشت و ازاد بود.با ازاد شدن تشکیل شرکت های سهامی و هم جنین با پیش بینی شرکت های با مسئولیت محدود دیگر احتیاجی به تشکیل شرکت مختلط سهامی پیدا نمی شود.مجموعه این دلایل و عوامل سبب شده تا از تعداد این شرکت ها کاسته شده و روز به روز نیز عرصه را به نفع شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود خالی نمایند.

منبع : مقالات آموزشیعلل مهجوریت شرکت مختلط سهامی
برچسب ها : شرکت ,سهامی ,تشکیل ,مختلط ,مربوط ,شرکای ,شرکت مختلط ,تشکیل شرکت ,مختلط سهامی ,اجازه قبلی ,مسئولیت محدود ,شرکت مختلط سهامی

اعلامیه قصد استفاده از علامت

:: اعلامیه قصد استفاده از علامت

بسیاری از کشورها قصد استفاده از علامت تجاری مورد درخواست ثبت را شرط دانسته اند. در این فرض قبلی، متقاضی ثبت علامت تجاری باید قصد استفاده از علامت تجاری مورد در خواست را به موجب اعلامیه ای به اداره مالکیت صاحب علغمت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه علامت تجاری را در ایران یا در خارجه مودر استفاده قرار ندهد هر ذینفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.

 

منبع : مقالات آموزشیاعلامیه قصد استفاده از علامت
برچسب ها : علامت ,تجاری ,استفاده ,علامت تجاری ,تجاری مورد

انواع سهام

:: انواع سهام

سهم با نام:سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت درج می گردد و در موارد زیر صدور سهام با نام الزامی است:
مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.
سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره متصدی مدیران غیر قابل انتقال می باشد.
سهام با نام و هرگونه نقل و انتقال انها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد والا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود .
در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم با نام پرداخت نشود منتقل الیه قائم مقام ناقل خواهد بود.

سهم بی نام:سهمی است که نام دارنده در ان درج نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم می گردد و دارنده ان مالک شناخته می شود مگر انکه خلاف ان ثابت گردد. این سهم به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالکیت با قبض و اقباض تحقق می یابد.

این نوع سهام از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است و باید در دادگاه محلی رجوع شود .سرقت و یا مفقود شدن سهام بی نام و همچنین خیانت در امانت امین و وکیل نسبت به سهام بی نام که به انها سپرده شده خطر بزرگی برای صاحبان این نوع سهام محسوب می شود.زیرا بی نام بودن سهم مانع شناسایی دارنده اصلی می شود و سارق ویا یابنده به اسانی می تواند سهم مزبور را در بازار بورس و یا خارج از ان به اشخاص دیگر بفروشد و خریدار نیز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالکیت استناد نماید .

سهام ممتازه:یکی از اصول اساسی شرکتهای سهامی تساوی حقوق سهامداران است.مگر در دو مورد اول انکه شرکت با مشکلات مالی مواجه باشد و نتواند ب اسانی به منابع مالی دسترسی یابد.در این صورت ناچار خواهد بود امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود و دوم اینکه در هنگام افزایش سرمایه شرکت از ذخایر مالی خود برای این منظور استفاده نماید که در این صورت باید حقوق بیشتری برای سهامداران سابق شرکت در نظر گرفت.در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود.

امتیازاتی که توسط ممتاز به وجود می اید می تواند به صورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسیم شرکت باشد و یا اینکه دارنده سهم ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام عادی در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحلال و تصفیه و تقسیم دارایی شرکت اولویت داشته باشد.به هنگام انحلال و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارایی شرکت پرداخت می گردد ونیز هنگام استهلاک سهام شرکت صاحبان سهام ممتاز دارای اولویت می باشند.

سهم موسس یا انتفاعی :سهمی ست که دارنده ان بدون داشتن حقی به سرمایه شرکت از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند می شود و معمولا این گونه سهام را در موسسان بابت اطلاعات علمی و فنی و تجارتی که به شرکت می اورند به خود تخصیص می دهند.

در اساسنامه شرکت می باید حقوق صاحبان سهام موسس یا انتفاعی مثل حق حضور در مجامع حق رای حق اولویت در پذیره نویسی سهام و غیره تصریح گردد.

چون سهامداران مزبور مالک سرمایه نمی باشند لذا نمی توانند سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از ان مانند طلبکار منتفع می گردند و استفاده انها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سوداوری شرکت دارد.

سوم-شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام :در ورقه سهام باید نام شرکت و شماره ثبت ان در دفتر ثبت شرکتها مبلغ سرمایه ثبت شده 

منبع : مقالات آموزشیانواع سهام
برچسب ها : شرکت ,سهام ,ممتاز ,سهامداران ,دارنده ,گردد ,صاحبان سهام ,مبلغ اسمی ,سهام ممتاز ,منافع شرکت ,دارایی شرکت

وثیقه سهام

:: وثیقه سهام

وثیقه سهام:چنانچه سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید به  قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود(ماده 772 ق.م) و در مورد رهن سهام بانام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد والا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.


منبع : مقالات آموزشیوثیقه سهام
برچسب ها : سهام ,وثیقه سهام

مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

:: مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

آئین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آنف تشریفات دادرسی جزائی و نحوه اجرای احکام کیفری را مورد بررسی قرار می دهد، در واقع می توان گفت آئین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی تدوین گردیده است.

مدیران شرکت ها و مؤسسات از یک طرف به مثابه هر شخص حقیقی در درون جامعه و از طرف دیگر به عنوان مسئول عملیات اشخاص حقوقی لازم است با کلیاتی از موارد مندرج در آئین دادرسی کیفری آشنا باشند و به همین منظور مجموعه موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور کیفری) که در این فصل تدوین گردیده به خاطر حصول به منظور فوق تدوین گردیده است.

 ماده4- جرایم از جهت اقاله و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

1-جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی استف چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این ویفه را به یکی از معاونان خو تفویض کند.

2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.

ماده5- تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود .

ماده6- تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

اول- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.

دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

سوم ـ مشمولان عفو.

چهارم ـ نسخ مجازات قانونی.

پنجم ـ اعتبار امر مختومه.

ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

منبع : مقالات آموزشیمدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
برچسب ها : تعقیب ,دادرسی ,کیفری ,آئین ,شاکی ,گذشت ,آئین دادرسی ,تدوین گردیده ,دادرسی کیفری ,حوزه قضایی ,شکایت شاکی ,آئین دادرسی کیفری ,آئین دادرسی دادگاه ,ن

تماس با ما

:: تماس با ماموسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.

فعالیت های این موسسه به قرار زیر است. 

1- ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران 

2- راهنمای متقاضیان ثبت شرکت 

3- حسابداری و حسابرسی 

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

5- مشاوره رتبه انفورماتیک 

6- مشاوره رتبه پیمانکار 

7- اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار 

8- ثبت صورتجلسات شرکتها 

9- صلاحیت وزارت کار 

10- ثبت شرکت در کیش 

11- ثبت اختراع 

12- اخذ طرح توجیهی 

13- موافقت اصولی و جواز تاسیس 

14- ثبت علائم و لوگو و برند تجاری 

15- انجام انحلال شرکتها و تغییرات 

16- مشاوره و اخذ کارت بازرگانی 

17- مشاوره و اخذ کد اقتصادی 

18- مشاوره و اخذ ایزو 

آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک 

تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060 

وب سایت www.sabtebrand.com

منبع : مقالات آموزشیتماس با ما
برچسب ها : مشاوره ,رتبه ,برند ,شرکتها ,مشاوره رتبه ,رتبه بندی

مجوز فعالیت

:: مجوز فعالیت

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

منبع : مقالات آموزشیمجوز فعالیت
برچسب ها : فعالیت ,وزارت ,مجوز فعالیت

شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام

:: شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام

شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام :در ورقه سهام باید نام شرکت و شماره ثبت ان در دفتر ثبت شرکتها مبلغ سرمایه ثبت شده ان تعیین نوع سهم مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ان به حروف و به اعداد و بالاخره تعدادسهامی که هر ورقه نماینده ان است ذکر گردد.

در مورد مطالبه مبلغ اسمی سهام باید گفت که بهای تعهد شده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر که حداکثرنباید از پنج سال تجاوز نماید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض مطالبه شود (بند7 ماده 8 ل.ا.ق.ت) مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام باید در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد در صورتی که صاحب سهم بقیه بهای تعهد شده را در مهلت مقرر پرداخت ننماید و مبلغ پرداخت نشده خسارت دیرکرد به نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال تعلق خواهد گرفت .

دارندگان سهام که با وجود مطالبه هیات مدیره بقیه تعهد خود را بابت سهام پرداخت ننموده اند.حق حضور و رای در مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد و در صورت پرداخت بدهی خود مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند یافت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را در صورتی که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند(؟مواد37 و38 ل.ا.ق.ت).


منبع : مقالات آموزشیشکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام
برچسب ها : سهام ,مبلغ ,مطالبه ,پرداخت ,اسمی ,نشده ,مبلغ اسمی ,مطالبه مبلغ ,سهام باید ,اسمی سهام ,مجامع عمومی

اظهارنامه بین المللی

:: اظهارنامه بین المللی

اگر صاحب علامت تجاری یا مخترع بخواهد حسب مورد تحت نظام مادرید یا نظام معاهده هماری ثبت اختراع، علامت یا اختراع خود را ثبت کند باید نسبت به تسلیم یک اظهارنامه بین المللی اقدام مکند. تسلیم این اظهارنامه دارای شرایط ون مقررات خاصی است که در معاهدات و آیین نامه های مربوط به طور مشروح آمده است.

این اصطلاح در سایر معاهدات بین المللی مربوط به مالکیت صنعتی نیز به این معنا بکار رفته است .

 

منبع : مقالات آموزشیاظهارنامه بین المللی
برچسب ها : المللی ,اظهارنامه